POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.FAKTURAELEKTRONICZNA.COM

Niniejsza polityka określa informacje dotyczące zbierania danych użytkowników strony www.fakturaelektroniczna.com oraz sposobu ich przetwarzania. Niniejsza polityka nie odnosi się do przetwarzania danych poprzez formularz kontaktowy. Jeśli chcesz zapoznać się z tymi informacjami prosimy przejdź do:

KTO ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Administratorem danych zbieranych w związku z użytkowaniem strony internetowej www.billbird.pl, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie (dane kontaktowe: BillBird S.A., ul. Wielicka 28b bud. C, 30-552 Kraków, tel. (12) 2933400, www.billbird.pl, dane.osobowe@billbird.pl), dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038732, kapitał zakładowy w wysokości 4.490.368 zł, wpłacony w całości, NIP 676-21-65-116. Dla ułatwienia administrator danych będzie określany dalej jako „BillBird”.

CZY BILLBIRD POSIADA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

BillBird powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych BillBird S.A. ul. Wielicka 28b bud. C, 30-552 Kraków, lub pisząc mejla na adres: dane.osobowe@billbird.pl.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY W ZWIĄZKU Z TESTOWANIEM WERSJI DEMONSTRACYJNEJ?

Do korzystania z wersji demonstracyjnej faktury elektronicznej zalecamy nie podawać swoich danych osobowych, tj. stosowanych autentycznych loginów i haseł, nie są one niezbędne do umożliwienia zapoznania się z funkcjonalnością systemu. System nie weryfikuje poprawności danych podanych przez użytkownika, ani jego tożsamości.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY ZBIERANE DANE?

Dane zbierane w ramach testowania wersji demonstracyjnej są zbierane w celu umożliwienia zapoznania się z funkcjonalnościami systemu.

W przypadku wskazania w wersji demonstracyjnej danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie zgody udzielonej wyraźnym działaniem przez użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu używania wersji demonstracyjnej.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Dostęp do Twoich danych mogą mieć, z zastrzeżeniem poufności dostawcy dla BillBird usług teleinformatycznych. Podmioty powyższe działają na podstawie zawartej umowy z BillBird, zapewniającej ochronę danych osobowych.

CZEGO MOŻESZ ŻĄDAĆ OD BILLBIRD W ZAKRESIE DANYCH CIEBIE DOTYCZĄCYCH?

Masz prawo do żądania od BillBird dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania tych danych, które są̨ nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wycofania zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności. Wymienione uprawnienia będą̨ realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO, przy czym zauważ, że zawsze będziemy musieli uwzględnić również nasze uprawnienia i obowiązki, jako administratora w zakresie przechowywania (retencji) danych, w szczególności na potrzeby ochrony przed roszczeniami, dochodzenia roszczeń oraz przeciwdziałania oszustwom.

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień możesz zgłosić się̨ do BillBird lub przesłać wniosek na adres BillBird listownie lub mejlem. Dane kontaktowe są podane na początku informacji.

CZY MOŻESZ SIĘ NA NAS POSKARŻYĆ?

Możesz wnieść skargę̨ do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w celu ochrony Twoich podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej. Obecnie takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?

Tak. Podanie danych jest dobrowolne.

W JAKIM CELU ZBIERAMY PLIKI COOKIES I JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

W trakcie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej dochodzi do zapisywania na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze czy telefonie, na którym przeglądasz stronę, małych plików tekstowych zwanych plikami cookies lub ciasteczkami. Przy wejściu na stronę internetową informujemy Cię o tym, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez BillBird plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, konieczna jest zmiana preferencji w ustawieniach przeglądarki z której korzystasz. Nasza strona lub niektóre z jej usług mogą nie działać poprawnie, w przypadku zablokowania zapisu plików cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane przez nas w celu prowadzenia statystyki i analityki ruchu na naszej stronie internetowej poprzez narzędzia dostarczane przez Google Analytics, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Dane te wykorzystujemy do ulepszania zawartości i funkcji naszej strony. Wykorzystujemy je również, aby zapamiętywać sposób korzystania przez Ciebie z naszej strony i ułatwiać Ci jej przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści do Twoich potrzeb. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Stosowane pliki cookies mają zapisany okres przechowywania, część ciasteczek są to pliki sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. Stosujemy także stałe cookies, które mają zdefiniowany czas przechowywania (od jednego dnia do dwóch lat). Możesz również ręcznie usunąć pliki cookies poprzez skorzystanie z ustawień wykorzystywanej przeglądarki.

CZY TRZEBA COŚ JESZCZE DODAĆ?

Nie przekażemy Twoich danych do państwa trzeciego, czyli państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane nie posłużą̨ również do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

BEZPIECZEŃSTWO

Zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa logowania wymaga przestrzegania kliku podstawowych zasad:

  • upewnij się, że adres strony zaczyna się od https
  • sprawdź czy w oknie przeglądarki znajduje się ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane
  • kończąc pracę używaj przycisku "wyloguj"
  • zwracaj uwagę na komunikaty przeglądarki
  • w przypadku wątpliwości skontaktuj się z nami alert@mojerachunki.pl
Przypominamy, że podczas kontaktu telefonicznego nasi pracownicy nigdy nie proszą o podanie hasła do systemu.


AKTUALNOŚCI
Retusz wyglądu portalu
23-07-2014
Szanowni Państwo w nawiązaniu do zmiany nazwy witryny naszego serwisu z "VIA Moje Rachunki online" na "fakturaelektroniczna.com" poddaliśmy retuszowi nasz portal. Od 04.08 elementy graficzne serwisu które dotychczas wyświetlane były w kolorze pomarańczowym otrzymają bardziej stonowany kolor. Mamy nadzieję że nowe barwy przypadną Państwu do gustu. Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić że w związku ze zmianą barw nie nastąpiły żadne zmiany funkcjonowania portalu.
Zmiany można zobaczyć w wersji demonstracyjnej naszego portalu.
Zmiana adresu strony informacyjnej serwisu z www.mojerachunki.pl
31-10-2013
W dniu 31.10.2013 wprowadziliśmy zmianę adresu strony informacyjnej serwisu z www.mojerachunki.pl na www.fakturaelektroniczna.com. Wchodząc na stary adres zostaniecie Państwo automatycznie przekierowani na nową stronę.